תצרף (פאזל) "קוראים למיליון"

תצרף

לפניכם תצרף קוראים למיליון.

 

את התצרף מומלץ להדפיס לכל כיתה בבית הספר.

החליטו על יעד של מספר הספרים שתלמידי הכיתה צריכים לקרוא בשבועיים.

כיתה שהגיעה ליעד מקבלת חלק אחד מהתצרף, עד שלקראת סיום המיזם היא
תוכל להרכיב את כל התמונה. בהצלחה!

תצרף קוראים למיליון