ועוד...

 באתר "גלים" נמצאים סיפורים ושירים המוצגים בספרים ובהם הנפשה (אנימציה), קולות מספרי הסיפורים ופעילויות כתיבה, משחק ויצירה.

חינוך לשוני ב"גלים"

 באתר "זה כל הסיפור – על הגובה" יש סיפורים המושמעים מתוך ספרים.

האתר מזמן לילדים שמתמודדים עם מצבי לחץ ומשבר בצל איום ביטחוני וטרור האזנה לקריאת יצירות הספרות, כתיבה ויצירה.

"זה כל הסיפור – על הגובה"

  "סיפורים לפני השינה" – הסופר יהודה אטלס מספר את הסיפור "והילד הזה הוא אני".