סיפורים להאזנה

להאזנה לסיפורים ובמיוחד לסופרים שכתבו בעצמם את הסיפורים ישנו ערך אוריני רב, כיוון שהסיפור שנקרא על ידם הוא מדויק, רגיש, מקורי ואמיתי.
האזנה לסיפורים ולסופרים יכולה לעודד לקריאה עצמית של התלמידים.