מעקב קריאה

כל בית ספר יתכנן את הדרך שבה יעקוב אחר התקדמות הקריאה בכל כיתה.

נתוני המעקב יוצגו בבית הספר במרחבי הלמידה השונים, במטרה להציג את מספר הספרים שנקראו ושיתווספו בכל כיתה, בכל שכבה ובבית הספר כולו.

רעיונות ודוגמאות למעקב קריאה:

 כרטיס "הקורא המתמיד" –
    בבית הספר "דוגמא עוזיאל" בירושלים נערך מבצע "הקורא המתמיד".
    כל ילד קורא כמה ספרים ומקבל 'כרטיס קורא' בו הוא כותב את שם הספר ומחתים את
    ההורים בסיומו. כאשר מתמלא 'כרטיס הקורא המתמיד' מקבלים תעודת "קורא מתמיד"
    וכרטיס נוסף. התלמידים צוברים כרטיסים מלאים לתחרות הבית ספרית של "הקורא
    המתמיד" שנערכת ביום השפה העברית, ובה מקבלים פרסים על צבירה של חמישה כרטיסים
    מלאים. על לוח מיוחד בכניסה לבית הספר ניתן לעקוב אחר מצב הקריאה בכל כיתה.  
    התלמידים יכולים לראות את מצב קריאת הספרים אצלם ביחס לשאר הכתות.

      מעקב   תעודה   לוח בכניסה לביהס

 

חוברת מדבקות –

         בבית הספר "חומת שמואל" בירושלים הוציאו חוברת מדבקות בנושא סופרים וסופרות.

 החוברת בצבעי שחור ולבן והמדבקות צבעוניות ש"צובעות" את החוברת בכריכות הספרים.
 כל תלמיד ששואל ספר מקבל מדבקה (ספר מתוך מצעד הספרים מקנה 2 מדבקות).
 תלמיד שממלא עמוד שלם של מדבקות מקבל פרס.

חוברת שלמה מזכה בפרס גדול יותר. 

חוברת המדבקות מפליגים עם סיפורים

 "טבלת מעקב" –

בבית הספר "תלמוד תורה" בבית – אל הכינו טבלת מעקב שבאמצעותה ניתן לעקוב אחר הקריאה האישית של כל תלמיד, ודרכה ניתן ללמוד על מידת הפופולריות של הספרים הנקראים.

בנוסף, מתקיימת תחרות בית ספרית על ידי גרף קריאה בית ספרי. הגרף המציין את מספר הספרים שנקראו בכל כיתה. הכיתה שמובילה זוכה בפרס.

 "תולעת ספרים" –

בבית ספר "ניצני קטיף" בניצן ערכו מחנכות כיתה א' מבצע "תולעת ספרים".

כל תלמיד מקבל כרטיסיה שבה מצוירת התולעת, ובכל פעם שתלמיד קורא ספר הוא ממלא בצבע את אחת החוליות של התולעת.

בכל שבוע, שלושה תלמידים שקראו מספר רב של ספרים זוכים בפרס.

תולעת ספרים

 "בסימן קריאה" –

בבית הספר "הרב קוק" תלמים תלו בכל כיתה לוח מעקב שנקרא "בסימן קריאה".

על גבי הלוח מופיעים שמות כל התלמידים וליד כל שם הוצמדו "ספרונים קטנים".
תלמיד שסיים לקרוא ספר וביצע משימה בעקבות קריאה, מקבל כרטיס "ספרון" שעליו הוא כותב את שם הספר, שם הסופר ותאריך הקריאה.

"הספרון" מוצמד ליד שמו על הטבלה "בסימן קריאה". טבלה זו מאפשרת מעקב שוטף ועדכני של הספרים שהתלמידים קראו.

אחת לחודש מנהלת בית הספר עוברת בין הכיתות וסופרת את מספר הספרים שקראה כל כיתה.

הכיתה שקראה את מרב הספרים זוכה בפרס כיתתי (יציאה לטיול + משחק "חפשו את המטמון" בעקבות הספרים שנקראו בכיתה).

בלוני ספרים

 "הספר קורא לך"
בבית הספר חמ"ד עמיטל בירושלים תלוי מסך שטוח (פלזמה) בכניסה לבית הספר, ובה מופיעה רשימת התלמידים והספרים שקראו.

התלמידים ממלאים כרטיסים בצבעים שונים, לפי הכיתות. 

תלמידים שמגישים לרכזת כרטיס חתום בידי ההורים עם שמות הספרים שקראו, מקבלים פרס שקשור לקריאה (לדוגמה: סימנייה עם מגנט).

לאחר מכן נערכת הגרלה בין כל ממלאי הכרטיסים בכל כיתה, והזוכה בכל כיתה מקבל ספר במתנה.

כרטיס קורא להחתמת הורים לוח פלזמה עמיטל קלסר מעקב

"עדות קריאה" –

  כרטיס מעקב בבית ספר בבת ים.

 כרטיס קורא