חשיבות הקריאה

קריאת ספרים להנאה היא רכיב משמעותי בקידום יעדי השפה. קריאה להנאה היא תהליך למידה טבעי המשפיע על אוצר מילים, על ידע עולם, על מיומנויות ואסטרטגיות של קריאה, על כתיבה, על השיח הדבור ועל הידע המטה-לשוני. ככל שהילד קורא יותר, כן גוברת שליטתו בתחומים אלו, וחלק מהידע הופך לידע פעיל. הישגי הילדים העושים שימוש שוטף בספריות עולים באופן משמעותי על הישגי אלו שאינם עושים שימוש בספריות.                       

   (מתוך תכנית הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות ג'-ו', תשע"ב-תשע"ג)

 למה חשוב כל כך לקרוא ספרים ?

למה חשוב כל כך לקרוא ספרים? זה לא רק כי המורים או ההורים אמרו, זה מדעי !
מֶחקרים מראים כי קריאת ספרים תוֹרמת להתפתחות המוח, להַרחבת הידע הלשוֹני ולהבנת הנקרא טובה יותר, ואפילו מאריכה חיים. תקראו בעצמכם…

 אתר "מאמרים"קריאת סיפורים מפתחת את המוח

מחקרים רבים עסקו בהשפעתה של קריאת סיפורים על ילדים, וכל הממצאים מצביעים על יתרונות קוגניטיביים משמעותיים.

 "גלילאו צעיר" – ירחון לילדים סקרנים – 

גליליאו צעיר הנו ירחון מדע מודפס המיועד בעיקר לילדים סקרנים בני 7-15. הירחון עוסק בתחומי חיים שונים מנקודת מבט מדעית.

   "אלכסון" – כתב עת דיגיטליהאם הקריאה משנה את המוח שלנו ?

 כתב ־עת דיגיטלי המפרסם מאמרים עבריים ומתורגמים בתחומי מדעי החברה,
 מדעי הרוח, ההגות, התרבות והאמנות. אלכסון שואף לעורר מחשבה, לעורר סקרנות ודיון
  משמעותי מעמיק ולהרחיב את האופקים הפרושים לפני הקוראים ולא פעם אף בפני הכותבים.

 "הגיל הרך"- אתר להורים ואנשי מקצוע בגיל הרך – "ספרות ילדים" –עמירם רביב

מנהל החינוך הדתי – חינוך לשוני

    בקישור תמצאו מאמרים בהם ידע מקצועי והעשרה בנושא חשיבות הקריאה.