מחוז מרכז תש"ף

לפידים, קרני שומרון חוגגים עם הספרים. הכיתה הזוכה נהנית משוקו חם ומעוגיות

לפידים קרני שומרון