מחוז ירושלים תש"ף

חונכות קריאה בתתמד אהבת יצחק בכוכב השחר. תלמידי ה' עם ב'. תלמידי ד' עם א'.

תתמד אהבת יצחק כוכב השחר-חונכות

נתיב זבולון, מודיעין – משימות בעקבות קריאה

שבטי ישראל, מודיעין

שוק תן קח, יפה נוף, מעלה אדומים

לוין, בית שמש. שעת סיפור עם מורה שפרש לגמלאות

לוין

גופנה, נווה צוף

גופנה נווה צוף

אוהל שילה בנים, כרטיסיות ניקוב

נטעים בנים, מבוא חורו, חברותא "בעקבות קריאה" ילדי ו' ז' הבוגרים עם ילדי כיתות א'.

הפעילויות: קריאת סיפור, דף משימות תוכן על הסיפור, הכנת בול לסיפור והכנת סימניה.

אהבת יצחק בנים, כוכב השחר

מטעמים מהספרים, אהבת יצחק בנות

מטעמים מהספרים

אהבת יצחק בנות

אהבת יצחק בנות

אריאל, טלמון

אריאל טלמון

מלכי הקריאה שקראו הכי הרבה במהלך המחצית יזכו לטקס מכובד עם כתרים וגלימות וכמובן ספר מתנה ביום שישי בכינוס סיום מחצית…

מלכי הקריאהתעודה מלך הקריאה  

אורות עציון בנות, אפרת – קוראות למיליון ויום מספרי סיפורים

קוראות למיליון מספרי סיפורים מספרי סיפורים2

עפרה בנים

עפרה בנים