מחוז דרום תש"ף

ברנע, אשקלון

ברנע אשקלון

אור חיה, קרית מלאכי

אור חיה, קרת מלאכי

יהלום, אשדוד

יהלום אשדוד

ממ"ד ט"ו אשדוד

ממד טו אשדוד

אבן שמואל