בת ים, חולון ואזור

תחכמוני, בת ים

ת

ישורון, חולון:

תלמידי עקיבא, בת ים קוראים ספר לפני השינה,
ומגיעים ליעד.

תחכמוני, בת ים קוראים בכל מצב

עקיבא, בת ים חגיגה קוראים למיליון🌟

ישורון, חולון