מחוז מנח"י

עמיטל, הר חומה:
התלמידים ממלאים כרטיסים בצבעים שונים, לפי הכיתות.
מי שמגיש לרכזת כרטיס עם שמות 10 ספרים שקרא, בחתימת ההורים, מקבל מיד פרס שקשור לקריאה (למשל סימנייה עם מגנט).
אח"כ יש הגרלה בין כל ממלאי הכרטיסים בכל כיתה, והזוכה בכל כיתה מקבל ספר במתנה.

בחומת שמואל הוציאו חוברת מדבקות בנושא סופרים וסופרות.

. בכל עמוד 8 מדבקות. החוברת בצבעי שחור ולבן והמדבקות צבעוניות וצובעות את החוברת בכריכות הספרים.

כל תלמיד ששואל ספר מקבל מדבקה. מי שממלא עמוד שלם של מדבקות מקבל פרס! (סה"כ 13 פרסים)

חוברת שלמה מזכה בפרס גדול!

השיח בין התלמידים מקסים: "יש לך גלילה רון פדר? אתן לך בתמורה אורי אורלב".

דרור:
כל ילד שמחליף ספר בספריה ומחזירו מקבל כרטיס מיוחד.
בסוף החודש הילדים שצברו מספר רב של כרטיסים, יקבלו צ'ופר.

קיר מעקב אחר התקדמות הקריאה ב"קוראים למיליון".

תורני, פסגת זאב מזרח

פ

חמ"ד גבעת מרדכי:

פעילות מפליגים עם סיפורים. חברותא: ילדי הכיתות הגבוהות מקריאים סיפורים לילדי כיתות הנמוכות.

פתיחה לקוראים למיליון.

פסגת דוד:

בעקבות המבצע "קוראים למיליון" ביום שישי היה לנו יום מיוחד שנועד לעידוד הקריאה.
כל כיתה חשבה על היגד בנושא חשיבות הקריאה, הכינה שלט והציגה את ההיגדים באולם.
בהמשך ניתן לתלמידים לבחור את ההיגד המוצלח ביותר,

נעצב לתלמידים סימנייה ובה נעצב את ההיגד שייבחר.