מעלה אדומים והסביבה

מצפה יריחו

לוח כיתתי, מעיינות אשכול בוגר, כפר אדומים.

מ

מעלות התורה בנות, מעלה אדומים

מ