גוש עציון, אפרת וקרית ארבע

לביא, צור הדסה

אורות עציון בנות, אפרת

אורות

שירת חנן, גוש עציון, חטיבה צעירה, א'-ג'

ח

אורות עציון בנים, אפרת

תמר, אפרת:

עשה חיל, אפרת

חברון, בנות:

תלמוד תורה, חברון:

אורות עציון, בנות:

אלוני ממרא, קרית ארבע

מאורות עציון בנים

ממ"ד בנים, קרית ארבע

תתמ"ד חברון

קדם, תקוע

שירה שלמה חמ"ד חברון בנות