אודות המיזם

רכזים יקרים,

שימו לב לדווח כמה ספרים נקראו כבר (בזמן עבר) עד תאריך הדיווח

אין לדווח על מספר היעד של הספרים מראש!

 

לאחר החזרה לבתי הספר מהלמידה מרחוק, עודכנו תאריכים חדשים לדיווח:

תאריכי היעד לעדכון מספר הספרים שנקראו (עד ליום הדיווח):

י"ג בסיון 5/6/2020

כ' בסיון 12/6/2020

כ"ז בסיון 19/6/2020

 

תודה לתיק תק על הקמת האתר ועל כל הסיוע!

תיק תק